QuizOn?in säännöt

Oikeus muutoksiin pidätetään

1. Mikä on QuizOn?
QuizOn? on musiikkitietokilpailu, joka järjestetään syyskuusta toukokuuhun noin joka toinen sunnuntai klo 18 alkaen Hämeenkadulla Bar Bristolissa, Turussa. QuizOn? on joukkuekilpailu. Joukkueen voi muodostaa yksi tai lähes rajaton määrä henkilöitä. Kilpailun tarkoituksena on leppoisa yhdessäolo ja hauskanpito.

2. Kisan kulku
Yksi kilpailu jakautuu alkukilpailuun, semifinaaliin ja finaaliin.

2.1. Alkukilpailu
Alkukilpailussa esitetään 18 kysymystä, joista kussakin on tunnistettavana pääsääntöisesti neljästä ääni-, video-, kuva- tai kirjallisesta kysymyksestä esittäjä. Lisäksi kysymyksessä saatetaan kysyä esimerkiksi yhdistäviä tekijöitä laulujen taustalla, soittajia eri näytteissä, syntymävuosia, kotikaupunkeja, julkaistujen levyjen nimiä tai muita lauluja sekä esittäjiä yhdistäviä asioita. Alkukilpailu koostuu kahdesta videonäytteestä, kolmesta kirjallisesta ja/tai kuvallisesta kysymyksestä sekä kuudestatoista (16) ääninäytteisiin pohjautuvasta kysymyksestä. Joukkueet saavat ennen kisan alkua vastauspaperit, jossa kysymykset ovat numeroituna. Vastauspaperit täytetään kisan aikana ja ne palautetaan noin kymmenen (10) minuuttia viimeisen näytteen jälkeen. Vastauspapereiden luovuttaminen selkeästi annetun aikarajan jälkeen saattaa johtaa hylkäämiseen. Vastauspapereiden luovuttamista seuraa tarkastuskierros. Kukin joukkue tarkastaa toisen joukkueen vastauspaperin luovutettavan, oikeat vastaukset sisältävän paperin perusteella. Kisasta ansaitut pisteet lasketaan yhteen mahdollisesti edellisessä kisassa ansaittujen bonuspisteiden kanssa (kts. 2.2.1. Bonuspisteet) ja joukkueet laitetaan paremmuusjärjestykseen. Tasapisteissä henkilömäärältään pienempi joukkue voittaa. Jos joukkueet ovat tasavahvuiset ja tasapisteissä, kisan tuomaristo päättää, miten järjestys ratkaistaan. Lopuksi vastauspaperit luovutetaan takaisin joukkueille, jotta ne voisivat tarkastaa omat pistemääränsä ja havaitessaan laskuvirheitä, heillä on rajattu aika valittaa laskuvirheistä tai mahdollisista epäselvyyksistä tuomaristolle.

2.2. Semifinaali
Alkukilpailussa sijoille 3-6 sijoittuneet joukkueet jatkavat semifinaaliin. Joukkueet valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa ns. lauteille. Alkukilpailun 3. sijoittunut saa semifinaalin lähdettäessä neljä, 4. sijoittunut kolme, 5. sijoittunut kaksi aloituspistettä ja 6. sijoittunut yhden aloituspisteen. Semifinaalissa esitetään kolme ääninäytekysymystä, jotka on tunnistettava saman logiikan mukaisesti kuin alkukilpailun näytteet. Näitä kysymyksiä seuraa nopeuskisa, jossa kisaajille esitetään viisi ääninäytettä. Kisaajien tarkoituksena on tunnistaa näytteen esittäjä (tms.) ja laulun nimi mahdollisimman nopeasti. Joukkueen molemmat jäsenet voivat viitata ja vastata. Vastausvuoron saa nopeiten viitannut. Oikeasta esittäjästä saa puoli pistettä, samoin oikeasta laulun nimestä eli kokonaisuudessaan enimmillään yhden näytteen täydellisestä tietämisestä saa yhden pisteen. Väärä vastaus puolestaan verottaa saman kaavan mukaisesti aina puoli pistettä per väärä vastaus.
Jos joukkueita on tasapisteissä nopeuskilpailun jälkeen, juontaja esittää ylimääräisen kysymyksen tai näytteen. Jos joukkueet ovat tasapisteissä vielä lisäkysymystenkin jälkeen, voittaja on se joukkue, joka lähti kisaan pienemmillä lähtöpisteillä. Semifinaalista jatkavat finaaliin kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta.

2.2.1. Bonuspisteet
Semifinaalien ja finaalien ulkopuolelle (6. sijaa huonommin alkukilpailussa menestyneet) joukkueet voivat kerätä semifinaalin ja finaalin aikana bonuspisteitä seuraavaan kisaan. Semifinaali- tai finaalijoukkueet eivät välttämättä tiedä vastauksia kaikkiin esitettyihin ääninäytekysymyksiin, jolloin vastausvuoro siirtyy yleisölle. Vastausvuoroa pyydetään viittaamalla. Juontajan annettua vastausvuoron yleisön jäsenelle, vastaaja voi kartuttaa joukkueensa bonuspistetiliä esittämällä oikean vastauksen. Bonuspisteitä voidaan kuitenkin kerätä maksimissaan kolmella pisteellä per kisa.

2.2.2. Semifinaaliedustajat
Joukkueiden valitessa semifinaaliin ja finaaliin on otettava huomioon yksi asia. Kahdesti peräkkäin suoraan finaaliin selviytynyt joukkue ei saa valita "lauteille" samaa kaksikkoa kahdessa kisassa peräkkäin. Joukkueiden on siis vaihdettava ainakin toinen. Sama edustaja ei myöskään saa edustaa joukkuettaan finaalissa tai semifinaalissa kolmea kertaa peräkkäin. Jos joukkue voittaa kaksi kisaa peräkkäin, on molemmat edustajat vaihdettava seuraavassa kisassa.

2.3. Finaali
Finaalissa ovat alkukilpailun ja semifinaalin kaksi parasta eli yhteensä neljä joukkuetta. Finaali käydään samalla tavalla kuin semifinaali kahdella poikkeuksella.

2.3.1. Finaalin nopeuskisa
Finaalissa joukkueiden kummallekin jäsenelle esitetään erikseen viiden näytteen sarja. Ensin vastausvuorossa ovat tuomarista nähden vasemmanpuoleiset ja sen jälkeen oikeanpuoleiset.

2.3.2. Jokerit
Nopeuskisan jälkeen finalistijoukkueilla on mahdollisuus lisätä pistetiliään vielä jokerikysymyksellä, joka on pääsääntöisesti suullisesti esitetty. Jokerikysymyksissä kartutetaan pisteitä yleensä helpommasta kysymyksestä kohti vaikeinta, yhteensä enimmillään viidellätoista pisteellä.

3. Tuomaristo
Kisan tuomaristo koostuu kysymysten tekijöistä. Ylin päätäntävalta on oikeuden puheenjohtajalla, kisan juontajalla. Kisan kysymyksentekijät pyrkivät tarkastamaan kysymystensä tietojen oikeellisuuden. Aina tiedot eivät kuitenkaan ole ristiriidattomia ja kisaajien on syytä pyytää tuomaristoa tarkastamaan tiedot epäselvissä tilanteissa. Jos useampi joukkue on sitä mieltä, että tiedot tulee tarkastaa, mutta tarkastuksen jälkeenkään yksimielisyyteen ei päästä, tuomari voi jakaa vastauksista puolia pisteitä tai mitätöidä kysymyksen. Tuomarin sanoessa viimeisen sanan, kisaajien on tyydyttävä tuomioon. Seuraavissa kisoissa edellisen kisan vastauksia voidaan edelleen oikaista, mutta kisojen lopputulokseen tai pistemääriin oikaisu ei enää vaikuta. QuizOn? on yhtä kuin reilu meininki. Tuomaristo ei ole epäoikeudenmukainen tahallaan ja koettaa korjata virheensä mahdollisuuksien mukaan. Kilpailijoilta edellytetään hyvää henkeä. Raikas hengitys ja tuomarin lahjonta ovat plussaa.

4. Ranking ja palkinnot
Jokainen kilpailuun osallistunut joukkue saa aina yhden osallistumispisteen ranking-taulukkoon. Osakilpailun kahdelletoista parhaalle annetaan lisäksi sijoituspisteitä seuraavasti: kisan voittaja saa 13 pistettä + osallistumispisteen (yhteensä 14), kisan toinen 11 pistettä + osallistumispisteen, kolmas 10 pistettä + osallistumispisteen, neljäs 9+1, viides 8+1, kuudes 7+1 ja näin edelleen aina kahdenteentoista, joka saa 1+1 pistettä ranking-taulukkoon. Loput saavat yhden osallistumispisteen.

QuizOn?in parhaiten sijoittuneet joukkueet palkitaan levy- ja olutlahjakortein. Kauden kokonaiskilpailun parhaat saavat näiden lisäksi viimeisen kisan yhteydessä pokaalit. Voittajaa juhlitaan kuin Englannin Valioliigan voittajia ja heistä otetaan lukuisia kuvia mm. Bar Bristolin kotisivujen etusivulle.